Строеж на жилищни сгради с дървени конструкции

Разделител
Ние изработваме дървени конструкции за къщи, жилищни сгради. Така даваме възможност на хора или строителни фирми, които не са специалисти в дърводелството, да започнат със солидна основа бъдещия строеж.

Съобразяваме конструкцията на сградите със спецификата на технологията на изграждане.

Вземаме предвид ограждащите елементи, както и дизайна и стилистиката на жилищните постройки. Разбира се, естетиката остава водеща в работата ни, като тя съпътства високото качество, на което държим.

Нашата цел е да осигурим качество и гаранция за изработка, както и отлична среда за живеене.

Разгледайте и нашия уебсайт за строеж на дървени къщи.

Даваме възможност на хора или строителни фирми, които искат да построят къща с дървена конструкция, но не са специалисти в дърводелството, да изработим (с опция за монтаж) за тях дървената конструкция, като им осигурим спокойствие и гаранция за изработка и качество.

Конструкцията на сградата трябва да е съобразена със спецификата на технологията на изграждане. Типа и вида на конструкцията се съобразяват в зависимост от дървените материали, с които ще бъдат изградени ограждащите елементи на сградата и дизайна на самата сграда. От значение е това дали конструкцията ще бъде видима, или не, каква е стилистиката на самата сграда, видовете сглобки, които ще се ползват. Възможна е изработката на конструкция с изцяло дървени сглобки.

Вижте още

Дървени строителни елементи

Стопански конструкции